Je oprávnená

1847

Zdravotná poist'ovña je oprávnená, skupinovo rozhodnút' o mieste výdaja a úhrade povoleného lieku, o preskripënom obmedzení a indikaënom obmedzení, priöom nie je potrebný d'alší individuálny súhlas na úhradu skupinovo povoleného lieku pre jednotlivých pacientov. Na …

OPRÁVNENÁ CIEĽOVÁ SKUPINA Pedagogickí zamestnanci základných umeleckých škôl v zmysle platnej legislatívy, resp. zriaďovateľa s podmienkou výkonu práce v základnej umeleckej škole, ak základná umelecká škola Dotknutá osoba je oprávnená uplatňovať svoje práva (pri splnení špecifických podmienok) týkajúce sa jej osobných údajov, a to nasledovne: právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom (článok 15 Nariadenia GDPR [nové okno], resp. ustanovenie § 21 zákona č. 18/2018 Z. z. [nové okno]) See full list on soi.sk Register partnerov verejného sektora.

Je oprávnená

  1. 4200 inr na americký dolár
  2. Aké je moje utc časové pásmo
  3. Koľko čísel by mal mať bankový účet
  4. Previesť 1 usd na libry

1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, okrem fyzickej Poplatníkom je: fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, určenie postupov, ktoré je oprávnená osoba povinná uplatňovať pri spracúvaní osobných údajov vymedzenie zakázaných postupov alebo operácií s osobnými údajmi vzdelávanie osôb (napr. právna oblasť, oblasť informačných technológií) Požiadavka je oprávnená iba vtedy, ak si neviete heslo obnoviť ani jedným z možných spôsobov - kontrolnými otázkami alebo verifikáciou emailom (heslo sa v tomto prípade obnovuje za poplatok, viac informácií nájdete v uvedených návodoch).

Oprávnená držba je v právnom poriadku Slovenskej republiky koncipovaná ako subjektívne právo a zároveň ako právny vzťah, ktorého obsah je vymedzený v § 130 Občianskeho zákonníka. Z ustanovenia § 854 Občianskeho zákonníka, prípadne aj z ďalších prechodných ustanovení tohto predpisu vyplýva základná intertemporálna zásada súkromného práva, v zmysle ktorej sa

Je oprávnená

Je oprávnená osoba povinná predkladať registrovému súdu aj akékoľvek a všetky dodatky k Dohode o plnení povinností oprávnenej osoby uzatvorenej medzi  osoby oprávnená konať (t. j. robiť právne úkony) v mene tejto právnickej osoby vo všetkých veciach. Je to teda ten orgán právnickej osoby, ktorého konanie sa  Oprávnená osoba.

Polícia nie je oprávnená riešiť porušenie interných predpisov pri nakrúcaní audiovizuálnych diel. Uviedol to prezident Policajného zboru Peter Kovařík v reakcii na poslanca Národnej rady SR Mariana Kotlebu (ĽSNS), ktorý v diskusnej relácii na RTVS nemal na tvári rúško.

Oprávnená držba je v právnom poriadku Slovenskej republiky koncipovaná ako subjektívne právo a zároveň ako právny vzťah, ktorého obsah je vymedzený v § 130 Občianskeho zákonníka.

Je oprávnená

leden 2017 Vytváříme stejnou hodnotu, přinášíme obrovský zisk, nespokojenost našich zaměstnanců s nedoceněním je často oprávněná, říká odborář  15.

j. robiť právne úkony) v mene tejto právnickej osoby vo všetkých veciach. Autorizácia osoby je proces, v ktorom sa udeľuje oprávnenie osoby konať za subjekt. Výsledkom tohto procesu je autorizovaná osoba t.j. osoba oprávnená konať za subjekt. Pretože za jeden subjekt môže konať viac autorizovaných osôb – používateľov portálu PFS a taktiež jeden používateľ môže byť oprávnený konať za Bratislava 27.

Áno , oprávnený výdavok je celková cena práce (hrubá mzda a odvody  Starobné dôchodkové sporenie je sporenie v II. pilieri, ktorého účelom je spolu Navyše, ak je oprávnená osoba alebo dedič sporiteľom, môže si dať uvedený  Vlastníkom karty je spoločnosť METRO, ktorá je oprávnená v konkrétnych prípadoch použitie karty zablokovať alebo ju odobrať. 2.4. O prípadnom vydaní novej  Zákon o zdravotnom poistení § 11 Platitelia poistného (1) Na účely tohto zákona je povinný platiť poistné a) zamestnanec, b) samostatne. Projekt je situovaný v Trenčianskej mestskej časti Zlatovce, ktorá sa vďaka svojim prednostiam stala najvyhľadávanejšou lokalitou na rezidenčné bývanie. Oprávnené technické činnosti na území SR môže trvalo vykonávať len taká oprávnená osoba, ktorou je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorý  Dozornú radu tvoria 3 členovia a je oprávnená kontrolovať všetku činnosť spoločenstva.

2021 „Ak je oprávnená osoba menovaná/stanovená v poistnej zmluve, môže byť určená vzťahom, napríklad manželka, deti, brat, a tak ďalej,  1.2 Záujmom SBA je vytvorenie štandardu platobného QR kódu, ktorý budú môcť 2.2 Ktorákoľvek osoba je oprávnená na základe tejto licencie používať  Obsah slovníka je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie či ďaľšie sprístupnenie obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez  1. jan. 2021 Banka poskytuje Klientom vo veku 15 – 26 rokov (vrátane); Klient je oprávnený 2016 je oprávnená osoba pri nakladaní s vkladom na Účte  Oprávněnou či obmyšlenou osobou je míněna taková fyzická nebo právnická osoba, která má v důsledku smrti pojištěného právo na pojistné plnění. Oprávněná  Je oprávnená celková cena práce za zamestnanca ako oprávnený výdavok? Áno , oprávnený výdavok je celková cena práce (hrubá mzda a odvody  Starobné dôchodkové sporenie je sporenie v II. pilieri, ktorého účelom je spolu Navyše, ak je oprávnená osoba alebo dedič sporiteľom, môže si dať uvedený  Vlastníkom karty je spoločnosť METRO, ktorá je oprávnená v konkrétnych prípadoch použitie karty zablokovať alebo ju odobrať.

Oprávnenou osobu je fyzická osoba, ktorá prichádza do kontaktu s osobnými údajmi u prevádzkovateľa v rámci plnenia svojich pracovných (služobných) povinností alebo obdobného vzťahu s prevádzkovateľom (založeného napr. na základe poverenia, vymenovania, zvolenia alebo v rámci výkonu verejnej funkcie), a ktorá vykonáva prevádzkovateľom určené Oprávnená držba je špecifickou formou držby a je určená v § 130 ods. 1 veta prvá ObčZ. Podľa § 130 ods.

hodiny služeb zákazníkům společnosti secus
kolik je 6000 reais v dolarech
jak se stanete bitcoinovým horníkem
technická analýza pro začátečníky pdf
co je nejoblíbenější mince
je binance peněženka

TRENS SK, a.s. je oprávnená tieto údaje spracovávať aj prostredníctvom tretích osôb a tiež ich poskytnúť spoločnostiam patriacim do autorizovanej siete predajcov a servisných stredísk TRENS SK, a.s. za rovnakým účelom, na aký boli udelené.

j. robiť právne úkony) v mene tejto právnickej osoby vo všetkých veciach. Autoškola testy - otázka 06050316 K měření rychlosti vozidel je oprávněna: 1) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: Policie České republiky a obecní policie. 2) Policie České republiky. Autorizácia osoby je proces, v ktorom sa udeľuje oprávnenie osoby konať za subjekt. Výsledkom tohto procesu je autorizovaná osoba t.j. osoba oprávnená konať za subjekt.

právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako podnikanie; podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania; Správca dane Mesto Nitra stanovuje sadzbu poplatku:

Právnická osoba, ktorej bola zriadená elektronická schránka, je jej majiteľom a je oprávnená disponovať s ňou v súlade a spôsobom ustanoveným zákonom o e-Governmente. Bratislava 27. septembra (TASR) - Polícia nie je oprávnená riešiť porušenie interných predpisov pri nakrúcaní audiovizuálnych diel. Uviedol to prezident Policajného zboru Peter Kovařík v reakcii na poslanca Národnej rady SR Mariana Kotlebu (ĽSNS), ktorý v diskusnej relácii na RTVS nemal na tvári rúško. v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.3 týchto Informácií dotknutá osoba nie je povinná na poskytnutie osobných údajov a je oprávnená namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov (v prípade, pokiaľ využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa bodu 1.5.3 Osoba, ktorá udelila tento súhlas je oprávnená svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to formou volania na linku 0905 905 905.

Riadi každodenný a bežný chod spoločnosti. „Ak je oprávnená osoba menovaná/stanovená v poistnej zmluve, môže byť určená vzťahom, napríklad manželka, deti, brat, a tak ďalej, a dostane poistné plnenie v takom percentuálnom pomere, ako si písomne určí poistený,“ vysvetľuje Daniela Tomášková, PR manažérka NN Životnej poisťovne. Oprávněná osoba je zároveň pojistníkem, pokud si konkrétní pojištění uzavřela, podepsala smlouvu a řádně platí pojistné dle dohodnutých podmínek. V případě pojistné události jsou oprávněné peníze automaticky vyplaceny právě ji, není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak. Obmyšlenou osobu určuje pojistník Materská škola je oprávnená požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods.